Table of Contents

I. Johdanto.
II. Saneerauksen hakeminen.
III. Saneerausmenettelyn aloittaminen.
IV. Saneerauksen toimielimet ja tehtävät.
V. Saneerauksen suunnittelu.
VI. Velkaselvittely ja velkojen järjestely.
VII. Saneerausohjelman vahvistaminen.
VIII. Saneerausohjelman toteuttaminen.
IX. Lopuksi.