Table of Contents

Esipuhe - Tiivistelmä: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan uudistamisohjelma 2015-2020.
1. Globaalin toimintaympäristön haaste.
2. Tulevaisuuden osaaminen.
3. Julkisen tutkimusjärjestelmän uudistaminen.
5. Uuden kasvun vahvistaminen.
5. Uuden kasvun ainekset.
6. Poikkihallinnoillisuuden vaatimus.
7. Rahoitus.
8. Toimeenpano ja seuranta.