Table of Contents

Abstract: New environmental research and monitoring methods: a pilot study in the Säkylä Pyhäjärvi area. Sammandrag: Nya metoder inom miljöforskning och upföljning: pilotprojekt i Pyhäjärvi i Säkylä. Tiivistelmä.