Table of Contents

Abstract: Evaluation in school - between school development and management. Tiivistelmä: Koulun arviointi - kehittämisen ja ohjauksen taitteessa.