Table of Contents

Sammandrag. Summary: Social assistance : handbook for the application of the Act on Social Assistance. Tiivistelmä: Toimeentulotuki : opas toimeentulotukilain soveltajille.