Table of Contents

Abstract (s. 3-4). Summary (s. 48-49). Tiivistelmä (s. 5-6): Vaihtoehtoisten skenaariolähestymistapojen hyödyntäminen määriteltäessä tulevaisuuden maatalouden politiikka-agendaa.