Table of Contents

Prekliinisen ja aikaisen kliinisen vaiheen tutkimustulosten käyttö selektiivisen estrogeenireseptorin säätelijä toremifeenin annoksen valinnassa rintasyövän hoitoon.