Table of Contents

Abstract. Käänteentekevää diagnostiikkaa: luminesenssin käänteisviritysteknologian hyödyntäminen monianalyyttimäärityksissä.