Table of Contents

Tiivistelmä: Korkeakouluopiskelijoiden asenteet HIV/AIDSia kohtaan Keniassa ja Suomessa.