Table of Contents

Abstract. Yhdensuuntaisilla lasikuiduilla lujitettu komposiitti hammasimplantin abutmentin materiaalina.