Table of Contents

Tiivistelmä: Optimismistisen ja pessimistisen persoonallisuuspiirteen kehityspsykologiset juuret ja läheiset käsitteet.