Table of Contents

1. Johdanto.
2. Maahanmuuton syyt.
3. Koulutusrakenne.
4. Kielitaito.
5. Nuorten kouluttautuminen.
6. Työllisyys.
7. Ulkomaalaistaustaiset työelämässä.
8. Osana työyhteisöä.
9. Työttömyys ja työvoiman ulkopuolella olevat.
10. Asuminen ja tulojen riittävyys.
11. Elintavat.
12. Terveys.
13. Toimintakyky ja työkyky.
14. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve ja käyttö.
15. Elämänlaatu.
16. Yhteenveto.