Table of Contents

Työväenopiston organisaatiouudistukseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvä teos peilaa työhyvinvointia, johtamisteorioita ja henkilöstön kehittämistä työväenopiston henkilökunnan ja organisaatiomuutosprosessin näkökulmasta.