Table of Contents

Sammandrag: Längre karriärer? Veto-programmets indikatorer. Summary: Longer careers? "Veto" programme indicator. Tiivistelmä.