Table of Contents

Sammandrag (s. 5): Utbildning och anlitande av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården år 2003. Summary (s. 7): Education and employment of occupational health of social affairs and health. Tiivistelmä suomeksi (s. 3).