Table of Contents

Sammandrag: Arbetarskyddsfonden - banbrytaren för framtiden eller passagerare på efterkälken? Evaluering av arbetarskyddsfonden. Summary: The Finnish Environment Fund - leader or laggard in future working life research? Evaluation of the Finnish Work Environment fund. Tiivistelmä suomeksi.