Table of Contents

Työsuhdeasioiden lähteet.
Työpaikan haku ja työsopimuksen tekeminen.
Työntekijän velvollisuudet ja työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeus.
Työnantajan velvollisuudet.
Henkilöstön osallistuminen päätöksentekoon työyhteisössä.
Työsopimuksen päättäminen ja muuttaminen sekä työntekijän lomauttaminen.
Työaika.
Vuosiloma.
Perhevapaat.
Työntekijän sosiaaliturva. Kirja käsittelee työsuhteeseen liittyviä ongelmia, säännöksiä ja sopimusmääräyksiä vakiintuneen työmarkkina- ja oikeuskäytännön valossa. Mukana on runsaasti esimerkkejä ongelmatilanteiden varalle. Tärkeimmät termit kattava sanasto ja laaja asiahakemisto nopeuttavat asioiden löytymistä.