Table of Contents

1. Työsuhdeasioiden lähteet.
2. Työpaikan haku ja työsopimuksen tekeminen.
3. Työntekijän velvollisuudet ja työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeus.
4. Työnantajan velvollisuudet.
5. Henkilöstön osallistuminen päätöksentekoon työyhteisössä.
6. Työsopimuksen päättäminen ja muuttaminen sekä työntekijän lomauttaminen.
7. Työaika.
8. Vuosiloma.
9. Perhevapaat.
10. Työntekijän sosiaaliturva.