Table of Contents

Referat (kuvailulehti): Arbetsgruppens förslag till ett program för främjande av lika lön mellan kvinnor och män. Summary (kuvailulehti): Working group proposal for a programme to promote equal pay for women and men. Tiivistelmä (kuvailulehti).