Table of Contents

Työsuhteen ehtojen lähteet.
Työnantajan työnjohto-oikeus.
Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet.
Työhönottotilanne.
Työsopimuksen tekeminen.
Yksityisyyden suoja työpaikalla.
Epätyypilliset työsuhteet.
Perhevapaat.
Vuosiloma.
Työntekijän lomauttaminen.
Työsuhteen ehtojen yksipuolinen muuttaminen ja osaa-aikaistaminen.
Liikkeen luovutus.
Työsuojelu.
Työaika.
Työsopimuksen päättäminen.
Yhteistoiminta työpaikalla.
Työeläke.
Oikeusturvakeinot.