Table of Contents

1. Työsuhteen ehtojen lähteet.
2. Työnantajan työnjohto-oikeus.
3. Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet.
4. Työhönottotilanne.
5. Työsopimuksen tekeminen.
6. Yksityisyyden suoja työpaikalla.
7. Epätyypilliset työsuhteet.
8. Perhevapaat.
9. Vuosiloma.
10. Työntekijän lomauttaminen.
11. Työsuhteen ehtojen yksipuolinen muuttaminen ja osa-aikaistaminen.
12. Liikkeen luovutus.
13. Työsuojelu.
14. Työaika.
15. Työsopimuksen päättäminen.
16. Yhteistoiminta työpaikalla.
17. Työeläke.
18. Oikeusturvakeinot.