Table of Contents

I. Työoikeuden perusteita.
II. Työsopimus ja sen luonne.
III. Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa.
IV. Työsuhteen päättäminen ja työsuhdeturva.
V. Kollektiivinen Työoikeus.
VI. Työrikos- ja työprosessioikeus.