Table of Contents

I. Työhönoton ja työehtojen sääntely.
II. Edellytykset ja valmiudet työhönotossa.
III. Työpaikasta ilmoittaminen.
IV. Henkilötietojen kerääminen ja työnhakijan taustan selvittäminen.
V. Työntekijän valinta.
VI. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto.
VII. Työsopimuksen tekeminen.
VIII. Työsopimuksen ehdoista sopiminen.
IX. Säännösten rikkomisen valvonta.