Table of Contents

1. Alkusanat.
2. Hyvinvointi työssä.
3. Työhyvinvoinnin yksilöllisyys.
4. Organisaatio ja hyvinvointi.
5. Työn epävarmuus, työttömyys ja hyvinvointi.
6. Työ, perhe-elämä ja hyvinvointi.
7. Työhyvinvoinnin edistäminen ja kehittäminen. "Tässä kirjassa kuvataan, mitä ovat työstressi, työuupumus ja työn imu, millä tavalla persoonallisuuteen liittyvät tekijät vaikuttavat työhyvinvointiin ja millainen on hyvin toimiva työyhteisö. Teoksessa pohditaan myös työn epävarmuutta sekä työn ja muun elämän yhdistämistä. Lisäksi kirjassa esitellään menetelmiä, joiden avulla työntekijöiden hyvinvointia voi tukea taitavan johtamisen ja työyhteisön kehittämisen sekä työterveyshuollon ja kuntoutuksen keinoin. Kirja antaa eväitä työssä jaksamiseen ja työkaluja työhyvinvoinnin tutkimiseen.".
(PS-kustannus)