Table of Contents

1. Johdanto.
2. Työmarkkinoiden sopimusjärjestelmä.
3. Työ- ja virkaehtosopimuksen solmiminen ja voimassaolo.
4. Työ- ja virkaehtosopimuksen sitovuus.
5. Työ- ja virkaehtosopimuksen määräykset ja niiden noudattaminen.
6. Työ- ja virkaehtosopimuksen tulkinta.
7. Työrauhavelvollisuus.
8. Erimielisyyksien selvittäminen.
Ty 201 Työehtosopimuslaki 7.6.1946/436.
Ty 206 Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 6.11.1970/669.
Kunnallinen pääsopimus.
Pr 416 L työtuomioistuimesta 31.7.1974/ 646.
Erinäisiä säännöksiä (26.1.2001/59).