Table of Contents

Työelämä ja sen muutos.
Uudistuva ja muuttumaton työelämä.
Johtaminen ja työn organisointi.
Työyhteisön voimavarat.
Yksilöiden voimavarat.
Työympäristö ja terveyshaitat.
Työterveyshuolto ja työsuojelun valvonta.
Tilanne eri toimialoilla.
Yhteenveto. "70 asiantuntijan laatima katsaus työhyvinvoinnin tilanteesta ja sen kehityspiirteistä. Työ ja terveys Suomessa 2012 käsittelee ja tulkitsee työelämässä tapahtuneita muutoksia. Aihealueina ovat muun muassa työelämän kehityssuunnat ja uudet ilmiöt, työyhteisöt ja psykososiaaliset olot, työympäristöön liittyvät haitat, alakohtaiset työolot, työterveyshuolto ja työsuojelu. Kirja antaa päivitetyt perustiedot kaikille suomalaisen työelämän kehityksestä ja työikäisen väestön terveydestä kiinnostuneille. Se sopii käsikirjaksi työelämään liittyvää tutkimusta tekeville.".
(takakansi) Sammandrag. - Summary.