Table of Contents

Referat: Forskningsverksamheten vid hälsovårdscentralerna : nuläget och framtiden : utredningspersonernas rapport. Summary: Research in health centres : present state and future : report by the rapporterus ad int. Tiivistelmä.