Table of Contents

I Johdanto.
1. Haastattelun maailma / Matti Hyvärinen..
2. Tutkimushaastattelu ja vuorovaikutus / Johanna Ruusuvuori ja Liisa Tiittula..
II Haastattelun lajit.
3. Kyselyhaastattelu / Minna Leinonen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta & Tuula Heiskanen..
4. Ryhmäkeskustelu / Ilkka Pietilä..
5. Etnografinen haastattelu / Laura Huttunen & Riikka Homanen..
6. Elämäkertahaastattelu / Eila Estola, Minna Uitto & Leena Syrjälä..
7. Kertomushaastattelu / Matti Hyvärinen..
8. Historiallinen muistitietohaastattelu / Kari Teräs & Pia Koivunen..
9. Asiantuntijahaastattelu / Marja Alastalo, Maria Åkerman & Tiina Vaittinen..
10. Virikehaastattelu / Jukka Törrönen..
11. Kävelyhaastattelu / Jarkko Bamberg..
12. Puhelinhaastattelu / Hanna-Mari Ikonen..
III Haastattelun kohderyhmät.
13. Haavoittuvat haastateltavat? / Jari Luomanen & Pirjo Nikander..
14. Vanhojen ihmisten haastattelu / Kirsi Lumme-Sandt..
15. Lasten haastattelu / Raija Raittila, Mari Vuorisalo & Niina Rutanen..
16. Kriisitilanteessa olevien ihmisten haastattelu / Anna Liisa Aho & Eija Paavilainen..
17. Turvapaikanhakijoiden ja paperittomien haastattelu / Eeva Puumala & Anitta Kynsilehto..
18. Vankeuden värittämä haastattelu / Riitta Granfelt..
19. Sisäpiirihaastattelu / Tuula Juvonen..
IV Haastattelun käytännöt.
20. Haastattelun keruun ja käsittelyn ABC / Juha Ranta & Arja Kuula-Luumi..
21. Haastatteluaineiston litterointi / Johanna Ruusuvuori & Pirjo Nikander..
22. Tarkistuslista haastattelututkimuksen tekijöille / Pirjo Nikander..
Henkilöhakemisto.
Asiahakemisto.
Kirjoittajat.