Opetus- ja kulttuuriministeriön Tutkimuksen tietoaineistot -hanke (TTA) on laajapohjainen yhteistyöverkosto tutkimuksen tietoaineistopalveluiden kehittämiseen ja yhteentoimivuuden edistämiseen. Vuosina 2011–2013 hankkeessa rakennetaan keskitetty tutkimuksen tietoinfrastruktuuri mm. tutkimustiedon viitearkkitehtuurin ja metatietomallien avulla. TTA tarjoaa mm. IDA-säilytyspalvelun, KATA-metatietokatalogin sekä jatkossa Kansallisen digitaalisen kirjaston kanssa yhteisen pitkäaikaissäilytysratkaisun. Lue lisää TTA:sta hankkeen sivuilta!