Table of Contents

Pre-estimation of loading on water bodies from peat production and new pollution control methods (TuVeKu). Prognostisering av torvtäktens belastning på sjöar och vattendrag och nya kontrollmetoder.