Table of Contents

Kuvat, kuviot ja taulukot.
Kirjoittajat.
Rewan Kakilin valokuvat.
Esipuhe.
1. Johdanto / Eveliina Lyytinen.
Osa I: Politiikka, lainsäädäntö ja hallinta.
2. Kylmän sodan ajasta eurooppalaiseen päätöksentekoon: kansainvälistä suojelua hakevia ihmisiä koskeva politiikka ja lainsäädäntö 1973-2015 / Matti Välimäki.
3. Turvapaikanhakijoiden haavoittuvuuden huomioiminen Suomen ulkomaalaisoikeudessa ja -käytänteissä / Mikaela Heikkilä & Maija Mustaniemi-Laakso.
4. Paperittomuuden tuotanto ja hallinta Suomessa vuosina 2015-2017 / Talvikki Ahonen & Annastiina Kallius.
Osa II: Matkalla, turvapaikkaprosessissa ja vastaanottokeskuksessa.
5. Viisitoista päivää: irakilaisten turvapaikanhakijoiden matka Euroopan halki / Saara Koikkalainen & Tapio Nykänen.
6. Kokemus, kertominen ja tieto turvapaikkamenettelyssä / Eeva Puumala, Hanna-Leena Ristimäki & Riitta Ylikomi.
7. Poikkeusajan tilat: vastaanottokeskukset pohjoisessa Suomessa / Tapio Nykänen, Saara Koikkalainen, Tiina Seppälä, Enni Mikkonen & Minna Rainio.
8. Turvapaikanhakijoiden kertomuksia sosiaalisista verkostoista ja kuulumisen tunteista / Sari Pöyhönen, Lotta Kokkonen & Mirja Tarnanen.
Osa III: Pakolaisuuden representaatiot.
9. Valistusta ja vuorovaikutusta: turvapaikanhakijoiden laillisuuskasvatus poliisin työssä / Sari Vanhanen.
10. Solidaarista yhdessä elämisen taitoa vai vieraanvaraisuutta: evankelisluterilaiset seurakunnat turvapaikkatyössä / Ulla Siirto & Hanna Niemi.
11. Turvapaikanhakijat ja suomalaisuus: kotouttamiskeskustelussa rakentuva kansallisuuden kuva / Meira Pappi.
Osa IV: Arjen integraatio ja hyvinvointi.
12. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden psyykkinen sairastuminen ja psykiatriset hoitokokemukset Suomessa / Susanna Kallakorpi.
13. Perhe ja perheenyhdistäminen pakolaisten elämässä: esimerkkinä kahden suomensomalialaisen miehen elämänkulut / Marja Tiilikainen & Outi Fingerroos.
14. Irakilaistaustaisten pakolaisten työelämään integraation ajallisuus / Elli Heikkilä & Eveliina Lyytinen.
15. Yhteenveto - pakolaistutkimusta ajassa ja tilassa / Eveliina Lyytinen.
Hakemisto.