Table of Contents

Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus (WHO FCTC) on ensimmäinen kansanterveyteen keskittyvä kansainvälinen sopimus. Se asettaa maailmanlaajuiset periaatteet tupakkatuotteiden käytön ja haittojen vähentämiselle. Sopimus hyväksyttiin vuonna 2003, ja Suomea sitovaksi se tuli vuonna 2005. Sopimus velvoittaa siihen liittyneitä osapuolia suojelemaan ihmisiä tupakansavulle altistumiselta, sääntelemään tupakkatuotteiden sisältöä, tuotetietojen antamista sekä pakkausmerkintöjä. Lisäksi tupakkatuotteiden kysynnän vähentämiseksi tulee tarjota koulutusta, tietoa ja tukea tupakoinnin lopettamiseksi. Sopimus kieltää tupakkatuotteiden myynnin alaikäisille sekä tupakan mainonnan. Valtioita kannustetaan toteuttamaan myös sopimusta pidemmälle meneviä toimenpiteitä muun muassa vero- ja hintapolitiikan osalta. Tässä julkaisussa esitellään tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen sekä toimeenpanon tueksi laadittujen ohjeiden keskeinen sisältö. Lisäksi tarkastellaan sopimuksen kansallista toimeenpanoa.