Table of Contents

Tupakka, nikotiini ja riippuvuus - nikotiini koukuttaa, tupakka tappaa.
Nikotiini- ja tupakkatuotteet, tuotteiden käyttötavat ja käytön yleisyys.
Tupakoinnin aseman muutos yhteiskunnassa.
Tupakoinnin vähentämiseen tähtäävät toimet.
Nuorten tupakoinnin ehkäisy.
Nikotiinin farmakologia ja riippuvuuden neurobiologia.
Perimän merkitys tupakkariippuvuudessa.
Tupakan kemikaalit ja niiden vaikutukset.
Tupakan aiheuttamat sairaudet.
Tupakoinnin aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle.
Riippuvuuden tunnistaminen ja yleiset hoitoperiaatteet.
Lopettamismotivaation löytäminen.
Lopettamisen tukeminen.
Nikotiiniriippuvuuden hoidossa käytettävät lääkkeet.
Raskaudenaikaisen tupakoinnin yleisyys ja vaikutukset.
Tupakointi ja psykiatriset sairaudet.
Tupakasta vieroitus leikkauspotilailla.
Tupakan yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa. Sivut 220-222: Sanasto.