Table of Contents

Tartu toimeen!.
Opinnäyte on prosessi.
Aikataulun luonnostelu.
Aiheen valinta.
Sisällön suunnittelu.
Lukeminen ja kirjallisuus.
Tutkimusnäkökulma ja –tehtävä.
Ensimmäinen kirjoituskerta.
Tutkimusaineiston hankinta.
Analyysimenetelmien valinta.
Aineiston analyysi.
Kirjoittaminen.
Raportin rakenne.
Arviointi.
Liitteet.