Table of Contents

Historie boje proti tuberkulóze u nás.
Epidemiologie tuberkulózy.
Definice tuberkulózy.
Původce.
Patologicko-anatomický obraz tuberkulózy.
Zdroj, přenos, brána vstupu.
Patogeneze.
Rozvoj tuberkulózy.
Klinika postprimární tuberkulózy plic dospělých.
Průkaz mykobakterií tuberkulózy.
Diagnostika tuberkulózy.
Diferenciální diagnostika plicní tuberkulózy.
Léčba tuberkulózy.
Dohled nad tuberkulózou.
Povinné hlášení tuberkulózy.
Mimoplicní tuberkulóza.