Table of Contents

Psychosocial support and services for traumatic situations : handbook for municipalities and joint municipal boards. Psykosocial stöd och psykosociala tjänster för traumatiska situaner : handbok för kommuner och samkommuner. Tiivistelmä myös suomeksi.