Table of Contents

Rusto- ja luusolujen geeniluennan vasteet fysikaalisiin kuormitustekijöihin kuten hydrostaattiseen ja osmoottiseen paineeseen, mekaniseen venytykseen, ja pienitehoiseen jaksottaiseen ultraääneen.