Toledot Yeshu on samannimistä painettua teosta täydentävä tietokanta. Tietokanta antaa myös pääsyn hebrean- ja arameankielisiin teksteihin. --- Jeesuksen elämää tarkastellaan juutalaisuuden näkökulmasta. Toledot Yeshu is an online database based on the book by the same title. This database supplements the printed critical edition and presents the full texts of all the available Hebrew and Aramaic manuscripts. --- The Book of the Life of Jesus (in Hebrew Sefer Toledot Yeshu ) presents a “biography” of Jesus from a no Christian perspective.