Table of Contents

1. Johdanto.
2. Toimintoajattelu.
3. Kustannusten kohdistaminen ja toimintolaskenta-- 4. Toimintolaskenta vs. perinteinen kustannuslaskenta.
5. Toimintolaskenta ja - toimintojohtaminen.
6. Toimintolaskenta osana strategian ja talouden yhteensovittamista.
7. Toimintolaskennan käyttöönotto.
8. Resurssiajattelu.
9. Toimintolaskenta, -johtaminen ja benchmarking.
Kirjallisuutta.
Hakemisto.