Table of Contents

Abstract: Is the health care region a well functioning concept? : a study on the background and effects of founding the Mänttä health care region. Sammandrag: Fungerar hälsovårdsområdet? : undersökning av bakgrunden till och effekterna av bildandet av Mänttäregionens hälsovårdsområde. Tiivistelmä.