"Tietokanta on toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista luotettavaa tietoa etsivien ammattilaisten työväline. Sen ensimmäinen versio avattiin käyttäjille 28.1.2011. Mittarit -välilehdeltä löydät noin 60 toimintakykymittaria kuvauksineen sekä arvioita niiden soveltuvuudesta keskeisiin käyttötarkoituksiin. Suositukset -välilehdellä on asiantuntijoiden laatimia suosituksia ja ohjeita toimintakyvyn mittaamisesta erilaisissa käyttötilanteissa. Mittarin soveltuvuusarvio on asiantuntija-arvio siitä, kuinka hyvin mittari soveltuu käytettäväksi valitussa käyttötarkoituksessa. Arvio perustuu tietoihin mittarin pätevyydestä, toistettavuudesta ja käyttökelpoisuudesta."