Table of Contents

Johdanto.
1. Tilastollinen päättely ja teoreettinen selittäminen.
2. Operationalisointi ja mittaaminen.
3. Varianssin selittäminen.
4. Kovarianssirakenteen selittäminen.
5. Seuranta-aineistojen analyysi.
6. Tulosten tulkinta.
7. Tilastollisen tutkimuksen avoimet kysymykset. Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi käsittelee tilastollisen tutkimuksen käytännön haasteita, joista tilastomatematiikan oppi- ja käsikirjat tyypillisesti vaikenevat. Monet kirjan teemoista - esimerkiksi päättelyn ja selittämisen välinen yhteys sekä havainnon tulkinnan moniselitteisyys - ovat tärkeitä myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Teos on tarkoitettu sekä tilastollista tutkimusta tekeville että laajemmin lukijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään tilastollisesta tutkimuksesta.