Table of Contents

Allergologia ja toksikologia.
Endodontia.
Esilääkitys, sedaatio, yleisanestesia ja puuduttaminen.
Hammashoidon materiaalit.
Hammastekniikka.
Hätätapaukset.
Implantologia.
Kariologia.
Kipu.
Kliininen farmakologia.
Laboratoriotutkimukset.
Laser hammaslääketieteessä.
Mikrobiologia.
Oikeushammaslääketiede.
Ongelmalähtöinen diagnostiikka.
Ortodontia.
Parodontologia.
Pedodontia.
Potilastyö.
Protetiikka.
Purentafysiologia.
Pään ja kaulan anatomia.
Radiologia.
Sosiaalihammaslääketiede.
Suu- ja leukakirurgia.
Suugerontologia.
Suulääketiede.
Suunhoitoaineet ja paikallishoitolääkkeet.
Suupatologia.
Suuterveyden edistäminen.
Sylki ja suun puolustusmenetelmät.
Traumatologia.
Vastaanoton toimintavalmius.
Yleislääketiede. "Therapia Odontologica on suomalainen hammaslääketieteen perusteos, joka kattaa keskeiset hammaslääketieteen ja hammashoidon osa-alueet."--Kotisivu.