Allergologia ja toksikologia -- Endodontia -- Esilääkitys, sedaatio, yleisanestesia ja puuduttaminen -- Hammashoidon materiaalit -- Hammastekniikka -- Hätätapaukset -- Implantologia -- Kariologia -- Kipu -- Kliininen farmakologia -- Laboratoriotutkimukset -- Laser hammaslääketieteessä -- Mikrobiologia -- Oikeushammaslääketiede -- Ongelmalähtöinen diagnostiikka -- Ortodontia -- Parodontologia -- Pedodontia -- Potilastyö -- Protetiikka -- Purentafysiologia -- Pään ja kaulan anatomia -- Radiologia -- Sosiaalihammaslääketiede -- Suu- ja leukakirurgia -- Suugerontologia -- Suulääketiede -- Suunhoitoaineet ja paikallishoitolääkkeet -- Suupatologia -- Suuterveyden edistäminen -- Sylki ja suun puolustusmenetelmät -- Traumatologia -- Vastaanoton toimintavalmius -- Yleislääketiede. "Therapia Odontologica on suomalainen hammaslääketieteen perusteos, joka kattaa keskeiset hammaslääketieteen ja hammashoidon osa-alueet."--Kotisivu.