Table of Contents

v. 1. Nag Hammadi codex I.
v. 2. Nag Hammadi codixes II, 1; III, 1; and IV, 1 ; Nag Hammadi codex II, 2-7 ; Nag Hammadi codices III, 2 and IV, 2.
v. 3. Nag Hammadi codices III, 3-4 and V, 1 ; Nag Hammadi codex III, 5 ; Nag Hammadi codex V, 2-5 ; Nag Hammadi codex VI ; Papyrus Berolinensis 8502, 1 and 4.
v. 4. Nag Hammadi codex VII ; Nag Hammadi codex VIII ; Greek and Coptic papyri from the cartonnage of the covers.
v. 5. Nag Hammadi codex IX-Nag Hammadi codex XIII. Elektroninen versio Nag Hammadin kirjaston tekstieditioista. Koptilaisen tekstin ja tekstikriittisen apparaatin lisäksi editioissa on myös englanninkielinen käännös. Egyptistä vuonna 1945 löydetty kokoelma on peräisin 300-luvulta jKr, ja se on ns. gnostilaisen kristinuskon tutkimuksen keskeisin lähdekokoelma. Kirjastossa on lisäksi lyhyt katkelma Platonin teoksesta Valtio sekä muutamia hermeettisiä tekstejä. Aineistossa on myös kaksi toiseen samantyyppiseen kokoelmaan (Berlinus Gnosticus, BG) kuuluvaa tekstiä, Marian evankeliumi ja Pietarin teko. Elektroninen aineisto perustuu Brillin vuonna 1975-96 julkaisemiin tekstieditioihin. “The Coptic Gnostic Library” is a complete edition of the Nag Hammadi Codices, of Papyrus Berolinensis 8502, and of the Askew and Bruce Codices, comprising a critical text with English translations, introductions, notes and indices. Its aim is to present these texts in a uniform edition that will promptly follow the appearance of The Facsimile Edition of the Nag Hammadi Codices and that can be a basis for more detailed technical and interpretive investigations. Further studies of this sort are expected to appear in the monograph series Nag Hammadi Studies of which the present edition is a part (Foreword I-XXII).