Table of Contents

12. Kuntoutuksen monialaisuus / Vappu Karjalainen.
13. Köyhyyden torjunnasta toimintakyvyn edistämiseen : vanhuspolitiikka terveyspolitiikan näkökulmasta / Päivi Topo.
14. Ympäristöterveys ja terveysvalvonta / Helena Mussalo-Rauhamaa.
15. Infektiotautien torjunta osana terveyden suojelua / Petri Ruutu.
16. Terveydenhuoltopolitiikka / Juhani Lehto.
17. Lääkepolitiikka / Lauri Vuorenkoski.
18. Mielen terveyden politiikka / Jarkko Eskola & Vappu Taipale.
19. Terveys kaikissa politiikoissa : Health in All Policies (HiAP) / Tapani Melkas.
20. Näyttöön perustuva alkoholipolitiikka / Leena Warsell.
21. Terveystavoitteinen tupakkapolitiikka / Tapani Melkas.
22. Ravitsemuspolitiikka / Sirpa Sarlio-Lähteenkorva.
23. Terveyserot terveyspoliittisena kysymyksenä / Marita Sihto & Hannele Palosuo.
III : Palvelut ja ehkäisevä työ.
24. Terveyspalveluiden järjestämisen perusratkaisut / Simo Kokko --^ 12. Kuntoutuksen monialaisuus / Vappu Karjalainen.
13. Köyhyyden torjunnasta toimintakyvyn edistämiseen : vanhuspolitiikka terveyspolitiikan näkökulmasta / Päivi Topo.
14. Ympäristöterveys ja terveysvalvonta / Helena Mussalo-Rauhamaa.
15. Infektiotautien torjunta osana terveyden suojelua / Petri Ruutu.
16. Terveydenhuoltopolitiikka / Juhani Lehto.
17. Lääkepolitiikka / Lauri Vuorenkoski.
18. Mielen terveyden politiikka / Jarkko Eskola & Vappu Taipale.
19. Terveys kaikissa politiikoissa : Health in All Policies (HiAP) / Tapani Melkas.
20. Näyttöön perustuva alkoholipolitiikka / Leena Warsell.
21. Terveystavoitteinen tupakkapolitiikka / Tapani Melkas.
22. Ravitsemuspolitiikka / Sirpa Sarlio-Lähteenkorva.
23. Terveyserot terveyspoliittisena kysymyksenä / Marita Sihto & Hannele Palosuo.
III : Palvelut ja ehkäisevä työ.
24. Terveyspalveluiden järjestämisen perusratkaisut / Simo Kokko --^ 24. Terveyspalveluiden järjestämisen perusratkaisut / Simo Kokko.
25 Terveyspalvelut ja terveyserot / Kristiina Manderbacka & Ilmo Keskimäki.
26 Suun terveydenhuollossa aikuisten vuoro / Eeva Widström.
27 Terveydenhuollon priorisointi / Johanna Lammintakanen.
28 Terveydenhuollon menetelmien arviointi – päätösten tukena / Sirpa-Liisa Hovi & Marjukka Mäkelä.
29 Terveyden edistäminen ja ehkäisevä terveydenhuolto terveydenhoitajan työssä / Marjaana Pelkonen.
30 Terveyden edistäminen lääkärin työssä / Paula Vainiomäki & Päivi Rautava.
31 Iäkkäiden ihmisten palvelut / Päivi Voutilainen.
32 Mielenterveyspalvelut / Juha Moring.
33 Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut / Tytti Solantaus & Päivi Santalahti.
34 Työterveyshuolto: sairaanhoitovaltaisuutta ja liikelaitostumista / Pekka Virtanen.
35 Päihdepalvelut / Airi Partanen.
IV Terveyspoliittisia intressi- ja eturyhmiä:.
36 Eduskuntapuolueiden terveyspoliittiset linjaukset 2000-luvulla / Arttu Saarinen.
37 Sosiaali- ja terveysjärjestöt terveyspoliittisina toimijoina / Pirjo Koskinen-Ollonqvist & Mervi Aalto-Kallio.
38 Potilasjärjestöjen muuttuva rooli /Hanna Toiviainen.
39 Terveydenhuollon ammattiryhmien terveyspoliittiset näkemykset / Mikko Jauho.
V Terveyspolitiikan kansainvälinen toimintakenttä ja terveyteen vaikuttava toiminta:.
40 Kansainvälinen ja globaali terveyspolitiikka – toimijat, asialistat ja politiikka / Meri Koivusalo & Eeva Ollila.
41 Euroopan unioni ja kansallinen terveyspolitiikka / Meri Koivusalo & Eeva Ollila.
42 Sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyö / Pauliina Aarva & Mikko Vienonen.
43 Terveysalan kehitysyhteistyö / Marja Anttila.
Lopuksi: terveyspolitiikka edistää, ehkäisee, suojelee ja hoitaa / Marita Sihto, Hannele Palosuo, Päivi Topo, Lauri Vuorenkoski & Kimmo Leppo. 25. Terveyspalvelut ja terveyserot / Kristiina Manderbacka & Ilmo Keskimäki.
26. Suun terveydenhuollossa aikuisten vuoro / Eeva Widström.
27. Terveydenhuollon priorisointi / Johanna Lammintakanen.
28. Terveydenhuollon menetelmien arviointi : päätösten tukena / Sirpa-Liisa Hovi & Marjukka Mäkelä.
29. Terveyden edistäminen ja ehkäisevä terveydenhuolto terveydenhoitajan työssä / Marjaana Pelkonen.
30. Terveyden edistäminen lääkärin työssä / Paula Vainiomäki & Päivi Rautava.
31. Iäkkäiden ihmisten palvelut / Päivi Voutilainen.
32. Mielenterveyspalvelut / Juha Moring.
33. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut / Tytti Solantaus & Päivi Santalahti.
34. Työterveyshuolto : sairaanhoitovaltaisuutta ja liikelaitostumista / Pekka Virtanen.
35. Päihdepalvelut / Airi Partanen.
IV : Terveyspoliittisia intressi- ja eturyhmiä.
36. Eduskuntapuolueiden terveyspoliittiset linjaukset 2000-luvulla / Arttu Saarinen --^ 25. Terveyspalvelut ja terveyserot / Kristiina Manderbacka & Ilmo Keskimäki.
26. Suun terveydenhuollossa aikuisten vuoro / Eeva Widström.
27. Terveydenhuollon priorisointi / Johanna Lammintakanen.
28. Terveydenhuollon menetelmien arviointi : päätösten tukena / Sirpa-Liisa Hovi & Marjukka Mäkelä.
29. Terveyden edistäminen ja ehkäisevä terveydenhuolto terveydenhoitajan työssä / Marjaana Pelkonen.
30. Terveyden edistäminen lääkärin työssä / Paula Vainiomäki & Päivi Rautava.
31. Iäkkäiden ihmisten palvelut / Päivi Voutilainen.
32. Mielenterveyspalvelut / Juha Moring.
33. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut / Tytti Solantaus & Päivi Santalahti.
34. Työterveyshuolto : sairaanhoitovaltaisuutta ja liikelaitostumista / Pekka Virtanen.
35. Päihdepalvelut / Airi Partanen.
IV : Terveyspoliittisia intressi- ja eturyhmiä.
36. Eduskuntapuolueiden terveyspoliittiset linjaukset 2000-luvulla / Arttu Saarinen --^ 37. Sosiaali- ja terveysjärjestöt terveyspoliittisina toimijoina / Pirjo Koskinen-Ollonqvist & Mervi Aalto-Kallio.
38. Potilasjärjestöjen muuttuva rooli / Hanna Toiviainen.
39. Terveydenhuollon ammattiryhmien terveyspoliittiset näkemykset / Mikko Jauho.
V : Terveyspolitiikan kansainvälinen toimintakenttä ja terveyteen vaikuttava toiminta.
40. Kansainvälinen ja globaali terveyspolitiikka : toimijat, asialistat ja politiikka / Meri Koivusalo & Eeva Ollila.
41. Euroopan unioni ja kansallinen terveyspolitiikka / Meri Koivusalo & Eeva Ollila.
42. Sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyö / Pauliina Aarva & Mikko Vienonen.
43. Terveysalan kehitysyhteistyö / Marja Anttila.
Lopuksi : terveyspolitiikka edistää, ehkäisee, suojelee ja hoitaa / Marita Sihto, Hannele Palosuo, Päivi Topo, Lauri Vuorenkoski & Kimmo Leppo. 37. Sosiaali- ja terveysjärjestöt terveyspoliittisina toimijoina / Pirjo Koskinen-Ollonqvist & Mervi Aalto-Kallio.
38. Potilasjärjestöjen muuttuva rooli / Hanna Toiviainen.
39. Terveydenhuollon ammattiryhmien terveyspoliittiset näkemykset / Mikko Jauho.
V : Terveyspolitiikan kansainvälinen toimintakenttä ja terveyteen vaikuttava toiminta.
40. Kansainvälinen ja globaali terveyspolitiikka : toimijat, asialistat ja politiikka / Meri Koivusalo & Eeva Ollila.
41. Euroopan unioni ja kansallinen terveyspolitiikka / Meri Koivusalo & Eeva Ollila.
42. Sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyö / Pauliina Aarva & Mikko Vienonen.
43. Terveysalan kehitysyhteistyö / Marja Anttila.
Lopuksi : terveyspolitiikka edistää, ehkäisee, suojelee ja hoitaa / Marita Sihto, Hannele Palosuo, Päivi Topo, Lauri Vuorenkoski & Kimmo Leppo. I : Terveyspolitiikan perusta.
1. Terveyspolitiikka, kansanterveys ja terveyden edistäminen : käsitteitä ja kehityskulkuja / Marita Sihto.
2. Terveyden sosiaaliset määrittäjät / Hannele Palosuo & Eero Lahelma.
3. Suomalaisten terveys, toimintakyky ja terveyserot / Seppo Koskinen & Tuija Martelin.
4. Sidottuja valintoja : kulttuurisia näkökulmia sairauden ja riskien tulkintaan / Marja-Liisa Honkasalo.
5. Sosiaali- ja terveystietoa kaikille / Mika Gissler & Tuija Martelin.
II : Terveyspolitiikka kansanterveyden edistäjänä.
6. Terveyspolitiikan lähtökohtia ja perusteita Suomessa ja kansainvälisesti / Kimmo Leppo.
7. Kansallinen tieto-ohjaus ja kunnallinen toiminta / Mari Hakkala.
8. Aluetason terveyspolitiikka / Sakari Suominen & Hanna Lintula.
9. Kokeiluohjelmat terveyspolitiikan tukena / Tiina Laatikainen, Markku Peltonen & Pekka Puska.
10. Terveysturva / Pertti Honkanen.
11. Työsuojelusta työhyvinvointiin / Simo Salminen --^ I : Terveyspolitiikan perusta.
1. Terveyspolitiikka, kansanterveys ja terveyden edistäminen : käsitteitä ja kehityskulkuja / Marita Sihto.
2. Terveyden sosiaaliset määrittäjät / Hannele Palosuo & Eero Lahelma.
3. Suomalaisten terveys, toimintakyky ja terveyserot / Seppo Koskinen & Tuija Martelin.
4. Sidottuja valintoja : kulttuurisia näkökulmia sairauden ja riskien tulkintaan / Marja-Liisa Honkasalo.
5. Sosiaali- ja terveystietoa kaikille / Mika Gissler & Tuija Martelin.
II : Terveyspolitiikka kansanterveyden edistäjänä.
6. Terveyspolitiikan lähtökohtia ja perusteita Suomessa ja kansainvälisesti / Kimmo Leppo.
7. Kansallinen tieto-ohjaus ja kunnallinen toiminta / Mari Hakkala.
8. Aluetason terveyspolitiikka / Sakari Suominen & Hanna Lintula.
9. Kokeiluohjelmat terveyspolitiikan tukena / Tiina Laatikainen, Markku Peltonen & Pekka Puska.
10. Terveysturva / Pertti Honkanen.
11. Työsuojelusta työhyvinvointiin / Simo Salminen --^ Johdanto / Marita Sihto, Hannele Palosuo, Päivi Topo, Lauri Vuorenkoski & Kimmo Leppo.
I Terveyspolitiikan perusta:.
1 Terveyspolitiikka, kansanterveys ja terveyden edistäminen – käsitteitä ja kehityskulkuja / Marita Sihto.
2 Terveyden sosiaaliset määrittäjät / Hannele Palosuo & Eero Lahelma.
3 Suomalaisten terveys, toimintakyky ja terveyserot / Seppo Koskinen & Tuija Martelin.
4 Sidottuja valintoja – kulttuurisia näkökulmia sairauden ja riskien tulkintaan / Marja-Liisa Honkasalo.
5 Sosiaali- ja terveystietoa kaikille / Mika Gissler & Tuija Martelin.
II Terveyspolitiikka kansanterveyden edistäjänä:.
6 Terveyspolitiikan lähtökohtia ja perusteita Suomessa ja kansainvälisesti / Kimmo Leppo.
7 Kansallinen tieto-ohjaus ja kunnallinen toiminta / Mari Hakkala.
8 Aluetason terveyspolitiikka / Sakari Suominen & Hanna Lintula.
9 Kokeiluohjelmat terveyspolitiikan tukena / Tiina Laatikainen, Markku Peltonen & Pekka Puska.
10 Terveysturva / Pertti Honkanen.
11 Työsuojelusta työhyvinvointiin / Simo Salminen.
12 Kuntoutuksen monialaisuus / Vappu Karjalainen.
13 Köyhyyden torjunnasta toimintakyvyn edistämiseen: vanhuspolitiikka terveyspolitiikan näkökulmasta / Päivi Topo.
4 Ympäristöterveys ja terveysvalvonta / Helena Mussalo-Rauhamaa.
15 Infektiotautien torjunta osana terveyden suojelua / Petri Ruutu.
16 Terveydenhuoltopolitiikka / Juhani Lehto.
17 Lääkepolitiikka / Lauri Vuorenkoski.
18 Mielenterveyden politiikka / Jarkko Eskola & Vappu Taipale.
19 Terveys kaikissa politiikoissa – Health in All Policies (HiAP) / Tapani Melkas.
20 Näyttöön perustuva alkoholipolitiikka / Leena Warsell.
21 Terveystavoitteinen tupakkapolitiikka / Tapani Melkas.
22 Ravitsemuspolitiikka / Sirpa Sarlio-Lähteenkorva..
23 Terveyserot terveyspoliittisena kysymyksenä / Marita Sihto & Hannele Palosuo --III Palvelut ja ehkäisevä työ:.
Suomessa terveyspolitiikan tavoitteiksi muotoiltiin jo 40 vuotta sitten väestön hyvä terveyden taso ja sen mahdollisimman tasainen jakautuminen. Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt avaa yli viidenkymmenen asiantuntijan voimin tätä laajaa aihetta ja kuvaa niitä toimia, joilla terveyspolitiikka on näihin tavoitteisiin pyrkinyt vastaamaan. Kirja antaa yleiskuvan terveyspolitiikan alueesta sekä käsitteenä että käytännön toimintana. Terveydenhuollon lisäksi valotetaan laajasti myös terveyspolitiikan muita alueita ja tasoja. Käsitys terveyspolitiikan monitahoisesta alueesta pohjautuu lähtökohtaan, jonka mukaan väestön terveyttä määrittävät terveydenhuollon toimien lisäksi olennaisesti elinolosuhteet sekä muut yhteiskunnalliset ja taloudelliset tekijät. Kansallisen tason lisäksi huomioidaan aluetaso ja kuntataso, ja enenevästi myös EU toimintaympäristönä sekä globaali taso. Kirjassa kuvataan julkishallinnollisten toimijoiden lisäksi myös kolmatta sektoria eli järjestöjä. Keskeisiä toimijoita ovat myös terveydenhuollon vahvat ammattiryhmät ja poliittiset puolueet. Kirja on ensimmäinen laaja kokonaisesitys terveyspolitiikasta useaan vuosikymmeneen. Kirjoittajissa on mukana monia pitkän linjan terveyspolitiikan tutkijoita ja vaikuttajia.