Table of Contents

1. Julkinen terveydenhuolto.
2. Yksityinen terveydenhuolto.
3. Terveydenhuollon ammattihenkilöt.
4. Potilaan oikeudet.
5. Potilasasiakirjat.
6. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.
7. Lääketieteelliset erityiskysymykset.
8. Potilaan oikeusturva.