Table of Contents

Health, functional capacity and welfare in Finland in 2011. Hälsa, funktionsförmåga och välfärd i Finland 2011.