Table of Contents

Esipuhe / Eila Sundman.
Käytännön ja tutkimuksen vuoropuhelua terveydestä ja sosiaalityöstä / Anna Metteri, Heli Valokivi ja Satu Ylinen.
Osa I : Terveyssosiaalityön kokemuksen ääni ja käytännön viisaus.
Minä mentorina : palkitsevaa uusien ammattilaisten kasvun ohjausta / Pirjo Havukainen.
Sosiaalityö terveydenhuollossa on positiiviseen häiriköintiin perustuvaa taiteilua / Helinä Laine.
Kokonaisen asiakkaan kohtaaminen ja pirstaleinen järjestelmä : aikuissosiaalityön asiakkaat terveyspalveluissa / Kirsti Huvinen, Ritva Joutsenlahti ja Anna Metteri.
Asiakas- ja perhekeskeinen työkäytäntö perusterveydenhuollossa / Raija Leppälahti.
Rikostaustaisten oppimisvaikeudet : kuka välittää? / Mirva Gullman.
Osa II : Terveys ja sosiaalityö : ammatillista ja käsitteellistä pohdintaa.
Terveyssosiaalityön käyttämättömät mahdollisuudet psykiatrian ympäristössä / Beata Frankenhaeuser.
Edistämmekö kuntoutuksella osallisuutta? / Matti Koikkalainen ja Stina Sjöblom.
Asiakkaiden osallistumisen edellytykset : yhteistä ymmärrystä etsimässä / Tiina Lappalainen.
Katsaus hiv-sosiaalityön historiaan Suomessa / Seija Välimäki-Adie.
Osa III : Tutkittua tietoa sairastamiskokemuksista ja terveyssosiaalityön asiantuntijuudesta.
Terveyssosiaalityön asiantuntijuus ja kehittäminen / Rauni Korpela.
Masennuksen sosiaaliset ulottuvuudet ja sosiaalityön asiantuntijuus masennuksen hoidossa ja kuntoutuksessa / Marjo Romakkaniemi.
Ikääntyminen ja puolison mielenterveyden häiriö parisuhteen vuorovaikutuksessa / Mari Helin-Tuominen.
”Eräänlainen vedenjakaja elämässäni” : arjen muuttuva rytmi rintasyöpään sairastuneiden naisten elämässä / Suvi Holmberg.
Osa IV : Asiakkaana palveluissa ja muuttuva politiikka.
Vanhuksen hyvä elämä asiakirjoissa ja haastattelupuheessa / Tarja Aaltonen, Lea Henriksson, Tiina Tiilikka, Heli Valokivi ja Minna Zechner.
Köyhien tulkintoja sairauden ja terveyden sosiaalisista tekijöistä / Anna-Maria Isola.
Terveyssosiaalityö, eriarvoistava sosiaalipolitiikka ja asiakkaiden kohtuuttomat tilanteet / Anna Metteri.
Lopuksi : Kohti monialaista keskustelua terveydestä ja sosiaalityöstä / Anna Metteri, Heli Valokivi ja Satu Ylinen. "Mikä on sosiaalityön merkitys kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin eteen tehtävässä työssä? Mikä on sosiaalityön tiedon merkitys monitoimijaisessa terveystyössä? Mitä terveys on ja kenen vastuulla se on? Kaikki sosiaalityöntekijät törmäävät työssään terveyteen liittyviin kysymyksiin. Terveydenhuollon sosiaalityön lisäksi terveys- ja mielenterveyskysymykset ovat keskeisesti läsnä muun muassa vammaispalvelun sosiaalityössä, aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa. Kirja tarjoaa sosiaalisen näkökulmia ja toimintatapoja arjen ongelmien lääketieteellisen käsitteellistämisen ja ajattelun sekä yksilövastuun korostamisen rinnalle.".
(PS-kustannus)