Table of Contents

Referat: Utmaningar för beredskapsutbildningen inom hälso- och sjukvården : utredning om utbildningen vid störningssituationer och undantagsförhållanden vid yrkeshögskolor och medicinska fakulteter. Summary: Challenges for preparedness training in health care : a study of the training for incidences and emergency conditions provided in polytechnics and medical faculties. Tiivistelmä.